Geluk is in jou hande. Moenie dat dit deur jou vingers glip nie.

Moenie net sit en wag dat dinge met jou gebeur nie –skep jou eie geluk.  Rol die klippe uit jou pad wat in die pad van jou geluk staan.

 Ons wil almal graag gelukkig wees, maar presies wat is geluk?  Word ons daarmee gebore of is dit iets wat ons vir onsself skep?  In sy boek Happiness:  Unlocking the Mysteries of Psychological Wealth, skryf die sielkunde professor Ed Diener dat geluk ‘n kombinasie van lewensbevrediging en meer positiewe as negatiewe emosies is.  Hy het ook in ‘n wetenskaplike studie bevind dat gelukkige mense langer leef en beter gesondheid ondervind as mense wat ongelukkig is.  Volgens die navorser en skrywer van Authentic Happiness, Dr. Martin Seligman, bestaan geluk uit drie dele naamlik plesier, betrokkenheid en betekenis.  Plesier is die “voel goed” deel van geluk.  Betrokkenheid verwys na ‘n goeie lewe ten opsigte van werk, familie, vriende en stokperdjies.  Betekenis verwys na hoe ons ons sterk punte gebruik, om tot ‘n groter doel by te dra.  Volgens Seligman is al drie belangrik, maar dat betrokkenheid en betekenis die grootste bydrae lewer tot ‘n gelukkige lewe.

Professor Richard Wiseman is ‘n sielkundige aan die Universiteit van Hertfordshire en het in ‘n wetenskaplike navorsingsprojek wat tien jaar geneem het om te voltooi, bevind dat mense, tot ‘n groot mate, verantwoordelik is vir hul eie goeie en slegte “geluk”.   Volgens professor Wiseman skep mense hul eie goeie geluk via vier basiese beginsels.  “Eerstens ontwikkel hulle vaardighede om geleenthede te skep en raak te sien, goeie besluite te neem deur te luister na hul intuisie, positiewe verwagtinge te hê en ‘n veerkragtige houding aan te neem wat “slegte geluk” in “goeie geluk” omskep”

“Ek wag vir my skip om in te kom” is een van die dinge wat so ‘n persoon dikwels sal sê.  Terwyl hy wag vir sy skip om in te kom, is iemand anders dalk besig om vir hom ‘n skip te bou.  Deur te werk aan iets, sal resultate gesien word.  Deur net te sit en wag, sal geen resultate gesien word nie.   Deur net te sit en niks te doen nie, gaan jou situasie nie verander nie.

Wenk:  Waarom nie jou eie geleenthede skep nie.  Hou jou oë oop vir geleenthede en gryp dit ten volle aan wanneer dit op jou pad kom.  Wanneer iemand jou ‘n kans gee, moenie daardie persoon teleurstel nie.  Doen jou bes en jy sal nog kanse kry.

Jy is tot ‘n groot mate verantwoordelik vir jou eie geluk en welvaart.  Ongelukke en tragiese gebeure vind wel plaas, maar in die meerderheid van gevalle het jy beheer oor wat in jou lewe aangaan.  Hou net doodeenvoudig op om dinge te doen wat slegte dinge in jou lewe laat gebeur en neem die nodige stappe om goeie dinge in jou lewe te laat gebeur.

Mense wat dikwels slegte dinge ervaar of hulself as ‘n sogenaamde ongeluksvoël beskou, maak miskien een of meer van die volgende foute:

Hulle maak staat op die onvoorspelbaarheid van die lewe

Dit gebeur wel dat mense die lotto of ‘n kompetisie wen, geld by ‘n ryk familielid erf of geld in die casino wen, maar dit is die uitsondering op die reël.  Dit gebeur nie met ons almal nie en die kans is werklik skraal dat dit met my of jou sal gebeur.  Om heeldag en aldag te sit en wag dat so ‘n gelukkie jou ook tref en self niks doen om jou eie situasie te verbeter nie, is doelloos.  Daar is geen waarborg dat jy ook iets gaan wen of dat ‘n gelukskoot  jou gaan tref nie.

Hulle tree impulsief op

Is jy dalk iemand wat op die ingewing van die oomblik ‘n handsak van R800 sal koop en môre kla dat jy nie geld vir kruideniersware het nie?   Of maak jy skuld om jou kredietkaart af te betaal.  Wanneer dit afbetaal is, sien jy skielik iets raak wat net jy net eenvoudig weer moet koop.  En raai wat?  Jy koop dit op jou kredietkaart.  En so gaan die bose kringloop voort.  Jy veroorsaak jou eie probleme deur impulsief op te tree.   Wenk:  Wag ‘n volle dag voordat jy enige groot besluit rakende geld, energie of tyd neem.

 Hulle dra emosionele bagasie saam met hulle

Min van ons kan ongeskonde deur die lewe gaan sonder om iewers seer te kry of  langs die pad emosionele skade te lei.  ‘n Ou Engelse gesegde lui:   “Birds of a feather flock together”  ‘n Persoon vind dikwels aanklank by mense wat dieselfde emosionele bagasie dra.  “As jy verwerp is, is dit waarskynlik dat jy mense gaan ontmoet wat ook aan verwerping lei”.  “Verwerping is die wortel  wat kan lei tot wrokke, griewe en woede, wat op hul beurt weer blokkasies word wat in die pad staan om jou volle potensiaal te bereik.  Jy kan dalk so besig wees om al jou energie op hierdie negatiewe dinge te bestee en daarom te broei en te herkou, dat jy geen energies al oorhê vir enigiets positiefs in jou lewe nie.

 Hulle blameer ander vir hul mislukkings

Die blameerder is die ewige slagoffer en neem nie verantwoordelikheid vir haar eie lewe nie.  Alles is altyd iemand anders se skuld.   Sy hoef nie sukses in haar lewe te behaal nie, want iemand anders kan altyd vir haar mislukkings blameer word.  Die persoon wat ander blameer vir alles wat in hul lewe fout is, leef in ‘n gemaksone en hierdie gemaksone word later hul tronk, aangesien hulle geen verantwoordelikheid vir hul eie welvaart wil neem nie.  So stagneer daardie persoon en bly net waar sy is, sonder om persoonlik te groei.

Hulle sit net en wag vir dinge om met hulle te gebeur

“Ek wag vir my skip om in te kom” is een van die dinge wat so ‘n persoon dikwels sal sê.  Terwyl hy wag vir sy skip om in te kom, is iemand anders dalk besig om vir hom ‘n skip te bou.  Deur te werk aan iets, sal resultate gesien word.  Deur net te sit en wag, sal geen resultate gesien word nie.   Iemand wat kla omdat hy of sy enkellopend is en graag ook ‘n lewensmaat sou wou hê, val in dieselfde kategorie.  Waarom doen hierdie persoon nie moeite om aan te sluit by ‘n sosiale groep, ‘n sportklub of selfs ‘n Christelike groep vir enkellopendes wat mense van die teenoorgestelde geslag aan mekaar voorstel nie?  Deur net te sit en niks te doen nie, gaan jou situasie nie verander nie.

Wenk:  Waarom nie jou eie geleenthede skep nie.  Hou jou oë oop vir geleenthede en gryp dit ten volle aan wanneer dit op jou pad kom.

 Hulle leer nie uit hul foute nie.

Peter het meer as R50 000 kredietkaartskuld gehad wat hy nie maandeliks kon betaal nie. Hy het toe geld op sy huisverband geleen en die volle R50 000 afbetaal.  Met die druk van hom af, het hy binne ‘n paar maande weer begin koop op die kredietkaart en voor hy hom kon kry, het sy kredietkaartskuld meer as  R80 000 beloop.  Hy moes vir skuldberading gaan om hom te help om sy skuldlas te hanteer.  Wenk:  Leer uit jou foute en moenie dieselfde foute oor en oor begaan nie.  Gaan maak ‘n lys van redes waarom jy die fout in die eerste plek begaan het en stel vir jouself doelwitte om jou te help om dit nie weer te doen nie.

Om ‘n fout te maak, is nie die einde van die wêreld nie.  Mits jy natuurlik uit jou foute leer.  Is jy dalk iemand wat op die ingewing van die oomblik ‘n handsak van R800 sal koop en môre kla dat jy nie geld vir kruideniersware het nie?   Of maak jy skuld om jou kredietkaart af te betaal.  Wanneer dit afbetaal is, sien jy skielik iets raak wat net jy net eenvoudig weer moet koop.  En raai wat?  Jy koop dit op jou kredietkaart.  En so gaan die bose kringloop voort.  Jy veroorsaak jou eie probleme deur impulsief op te tree.   Wenk:  Wag ‘n volle dag voordat jy enige groot besluit rakende geld, energie of tyd neem.

 Hulle dink nie aan die langtermyn gevolge nie.

Dink aan die langtermynimplikasies voordat jy enige besluite neem.  Hoe sou dinge moontlik gewees het as die jy die regte besluite in die verlede geneem het?  Voordat jy ‘n belangrike besluit neem, skryf eers die langtermyngevolge van jou aksies neer.  Leer om te dink voor jy doen.  Iemand wat byvoorbeeld aftree en agterkom dat hy te min geld het om gemaklik mee af te tree, het moontlik sy aftree-en finansiële beplanning reg hanteer nie.

 Is te krities.

Dit is goed om krities te wees om sodoende risiko’s te verminder.  Om egter te krities te wees, gaan jou nêrens bring nie.  Wenk:  As jy vorentoe wil beweeg, sien die swakhede in jou plan raak, maar soek ook ‘n oplossing om daardie swakhede te oorkom.

 Gebrek aan visie.

Sommige mense weet nie wat om te doen in hul lewens nie.  Hulle voel vaagweg ongelukkig, maar het geen missie in die lewe nie.  ‘n Lewensstylgids kan hier van groot waarde wees om so ‘n persoon te help om self te besluit wat hy of sy met sy lewe wil doen.  Vra die Here om jou te help om Sy plan vir jou lewe te verstaan en ‘n visie en plan vir jou toekoms te kan sien sodat jy nie langer vaskyk in ‘n geestelike “betonblok” nie.

 Gebrek aan selfvertroue.

‘n Persoon met ‘n gebrek aan selfvertroue voel dikwels dat hulle nie ‘n verandering kan maak nie.  Hulle is letterlik te bang om dit te doen. Hulle is somtyds vir ‘n baie lang tyd afgebreek deur ander en het al hul selfvertroue verloor.  Hulle kan nie sovêr kom om veranderinge in hul lewens te maak nie.

Wenk:  So ‘n persoon kan baat deur klein pogings aan te wend om hul lewe te verbeter.  Deur klein suksesse te behaal, sal hul selfvertroue weer opbou.

 

Negatiwiteit.

Hierdie persoon verwag altyd die ergste en doen dit moontlik om homself te beskerm.  Deur klein en positiewe veranderinge in sy lewe te laat plaasvind, kan hierdie patroon van negatiewe denke verbreek.

Mense met negatiewe denke bly vasgevang in ‘n gemaksone waar hulle ander kan blameer vir hul mislukkings en hulself heeltyd kan bejammer.  As jy glo dat jy gaan misluk, dan sal jy.  Atlete en sportsterre weet dat om te wen jy moet glo dat jy sal wen.

 Waak teen negatiwiteit

Wees bewus van negatiewe gedagtes oor jouself.  Identifiseer hulle, is dit regtig waar wat jy dink oor jouself, is jy nie dalk te krities oor jouself nie?

Maak moeite om meer positief te wees.  Dit is baie maklik om in ‘n groef van negatiwiteit of kritiesheid te raak.  Die volgende keer wat jy negatief oor iets of iemand voel, stop jouself en probeer doelbewus iets positiefs daaroor vind en fokus dan daarop.  Probeer die ander kant van ‘n situasie insien.

Negatiewe mense verwag altyd die ergste en doen dit moontlik om hom-of haarself te beskerm.  Deur klein en positiewe veranderinge in sy lewe te laat plaasvind, kan hierdie patroon van negatiewe denke verbreek.

Mense met negatiewe denke bly vasgevang in ‘n gemaksone waar hulle ander kan blameer vir hul mislukkings en hulself heeltyd kan bejammer.  As jy glo dat jy gaan misluk, dan sal jy.  Atlete en sportsterre weet dat om te wen jy moet glo dat jy sal wen.  Dit is goed om krities te wees om sodoende risiko’s te verminder.  Om egter te krities te wees, gaan jou nêrens bring nie.  Wenk:  As jy vorentoe wil beweeg, sien die swakhede in jou plan raak, maar soek ook ‘n oplossing om daardie swakhede te oorkom.

 Hulle glo aan die noodlot.  Sommige mense dink dat hulle bestem was om die lewe te lei wat hulle lei.  Hulle dink dat as hulle bestem was om sukses te behaal, dit op een of ander manier vanself sal gebeur.  Hy glo dat die regering, sy baas of sy familie dinge in sy lewe kan laat verander.  Hierdie persoon sal moet besef dat net een persoon dinge in sy lewe kan verander – hy-of syself.

Wenke om geluk vir jouself te skep:

 1. Veg vir kwaliteit gesinstyd

Volgens kenners is die geskenk van tyd wat jy saam met jou gesin spandeer die grootste geskenk wat jy aan jou gesin kan gee.   Ons kinders word groot met selfone, teksboodskappe, facebook, skype, rekenaarspeletjies, podcasts en blogs.  Skakel die televisie en selfone af tydens gesinstyd, beveel kenners aan.  Selfone kan ook gebêre word tydens gesinstyd.  Stel duidelike reëls oor die gebruik van facebook, rekenaarspeletjies, skootrekenaars ensovoorts.    Dit is moontlik vir jou kind om heeltemal weggevoer te raak in sy rekenaarspeletjie of selfoon.  Gesels oor die daaglikse nuus, wat by jou kind se skool gebeur het en by jou werk gebeur het, gesels oor dinge wat jou kind pla en oor goeie en slegte dinge wat gebeur het.

 1. Neem positiewe stappe vorentoe
 • Hou op om jou geluk by ander mense te soek of om ander mense te blameer indien jy nie gelukkig is nie. Jy en jy alleen kan vir jou geluk verantwoordelik gehou word.
 • Stel vir jouself doelstellings byvoorbeeld “Ek gaan moeite doen om nuwe vriende te ontmoet voor die einde van ‘n spesifieke datum. Skryf dit neer en volg gereeld op of jy jou doelwitte bereik het.  Plak dit op jou yskas en kyk elke dag daarna.
 • Moenie opgee nie. Almal word teleurgestel en ervaar mislukkings.  Net omdat dit ‘n paar keer gebeur het, beteken nie dit gaan elke keer gebeur nie.  Deursettingsvermoë is van groot belang.  Aanhouer wen.
 • As jy glo dat jy gaan misluk, dan sal jy. Atlete en sportsterre weet dat om te wen jy moet glo dat jy sal wen.
 1. Jy is nooit te oud vir geluk en om jou drome waar te maak nie

Suksesverhale kom op al die ouderdomme voor.  Harlan David Sanders of beter bekend as Kolonel Sanders was 65 jaar oud toe hy die Kentucky Fried Chicken Franchise begin het.  Laura Ingalls Wilder het ‘n joernalis geword toe sy alreeds in haar veertigs was en was 65 jaar oud toe sy die bekende Little House on the Prairie reeks boeke geskryf het.  Susan Boyle was in haar laat veertigs toe sy bekend geword het vir haar uitsonderlike sangtalent.

 1. Doen iets vir ander mense

“Die beste manier om jouself te vind is deur hulpverlening aan ander” het Mahatma Gandhi gesê.

Het jy die gevoel dat jy iets kortkom in jou lewe en dat daar ‘n leemte is wat jy nie kan verklaar nie.  “Dit is net asof iets nie volkome was in my lewe nie”, vertel Anra, ‘n dosent.  Ek het toevallig betrokke geraak by ‘n liefdadigheidsprojek waar HIV positiewe kinders gehelp word.  “Dit is asof daar meer sin en betekenis in my lewe is vandat ek by hierdie projek betrokke geraak het.  Ek het ‘n deel van myself ontdek wat ek nie geweet het bestaan nie”, sê sy.  In sy boek “The Hidden Gifts of Helping, skryf Dr. Stephen G. Post dat almal  moeilike tye deurmaak, maar dat ons ons eie gesondheid en welstand kan verbeter en uiting kan gee aan ons eie identiteit en waardigheid as menslike weses deur hulpverlening aan ander.

 1. Wees aktief, sien geleenthede raak en gryp dit aan

Doen iets aan jou situasie.  Deur net te sit en niks doen nie, gaan jou nêrens bring nie.  Deur harde werk en deursettingsvermoë sal jy sukses behaal.  “Ek wag vir my skip om in te kom” is een van die dinge wat party mense dikwels sal sê.  Terwyl so ‘n persoon wag vir sy skip om in te kom, is iemand anders dalk besig om vir hom ‘n skip te bou.  Deur te werk aan iets, sal resultate gesien word.  Wenk:  Waarom nie jou eie geleenthede skep nie.  Hou jou oë oop vir geleenthede en gryp dit ten volle aan wanneer dit op jou pad kom.  Dit gebeur wel dat mense die lotto of ‘n kompetisie wen, geld by ‘n ryk familielid erf of geld in die casino wen, maar dit is die uitsondering op die reël.  Om heeldag en aldag te sit en wag dat so ‘n gelukkie jou ook tref en niks doen om jou eie situasie te verbeter nie, is doelloos.  Daar is geen waarborg dat jy ook iets gaan wen of dat ‘n gelukskoot  jou gaan tref nie.

 1. Vergewe ander, laat staan die wrokke en fokus op jou eie lewe, nie ander mense s’n nie.

Jy veroorsaak reusagtige blokkasies en belemmer jou eie geluk en vooruitgang as jy mense nie wil vergewe nie.   Deur vas te hou aan wrokke en ander nie te vergewe nie, is jy besig om jouself stelselmatig te vergiftig en siek te maak.  Jy moenie verbaas wees as jy depressief, magteloos, eensaam en baie ongelukkig gaan voel nie.  Jy gaan so besig wees om vas te hou aan wat jy dink jou reg is om aan te hou wroeg oor wat die ander persoon jou aangedoen het, dat jy geen energie gaan oorhê om enigsins op te staan en positiewe stappe in jou lewe te neem, weg te stap van die probleem en vorentoe te beweeg nie.  Waarom is dit so moeilik vir ons om te vergewe?  Dalk is ons te trots, wil nie net gelate aanvaar dat iemand anders ons te na gekom het nie.  Jy het dalk iemand vertrou en daardie persoon het jou in die rug gesteek.  Dit is menslik om te voel ons is geregtig op wraak.  Miskien laat dit ons voel ons is tog in beheer oor die situasie as ons nog ‘n wrok teen die ander persoon hou en onsself as ‘n slagoffer beskou. Dit is baie moeilik om te vergewe, maar om dit te doen, gaan jou bevry en die pad oopmaak vir jou geluk vorentoe.  Dit is ‘n besluit wat jy moet neem en ‘n proses wat jy moet deurgaan.  Skryf ‘n brief vir die persoon wat jou benadeel het en skeur dit dan op.  Jy kan ook met iemand gaan praat sodat jy net jou gevoelens kan deel.

“As I walked out the door toward the gate that would lead to my freedom, I knew that if I did’nt leave my bitterness and hatred behind, I’d still be in prison” Nelson Mandela

In kort:

 1. Wees positief
 2. Leer uit jou foute. Kry hulp indien jy agterkom dat jy dieselfde foute oor en oor maak.
 3. Leer om geleenthede raak te sien en gryp dit aan.
 4. Vermy negatiewe mense
 5. Doen iets aan jou situasie. Deur net te sit en niks doen nie, gaan jou nêrens bring nie.  Deur harde werk en deursettingsvermoë sal jy sukses behaal.
 6. Hou op om jou geluk by ander mense te soek of om ander mense te blameer indien jy nie gelukkig is nie. Jy en jy alleen kan vir jou geluk verantwoordelik gehou word.
 7. Stel vir jouself doelstellings byvoorbeeld “Ek gaan moeite doen om nuwe vriende te ontmoet voor die einde van ‘n spesifieke datum. Skryf dit neer en volg gereeld op of jy jou doelwitte bereik het.  Plak dit op jou yskas en kyk elke dag daarna.
 8. Moenie opgee nie. Almal word teleurgestel en ervaar mislukkings.  Net omdat dit ‘n paar keer gebeur het, beteken nie dit gaan elke keer gebeur nie.  Deursettingsvermoë is van groot belang.  Aanhouer wen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *