Engele

Volgens die New World Encyclopedia (2016) is ‘n engel (uit Grieks: ἄγγελος, Ángelos, wat beteken “boodskapper”) ‘n bonatuurlike en eteriese verskynsel wat in verskeie godsdienste voorkom.

Alhoewel die name van engele in die verskillende gelowe verskil, stem die rolle wat engele speel grootliks ooreen in die verskillende godsdienste en kulture. Rolle wat orals voorkom is onder meer boodskappers, helpers, raadgewers, rekord hou van mense se doen en late en doodsengele wat ‘n rol speel om mense by te staan wanneer hulle doodgaan asook hul families te vertroos na die afsterwe van ‘n geliefde. Engele word in die meeste godsdienste beskryf as “geeste” wat nie met die fisiese oog gesien kan word nie, maar wat hulself wel sigbaar kan maak aan mense. Kunstenaars soos skilders en beeldhouers moes hul verbeelding gebruik en hul kreatiwiteit inspan om die engele  in hul kunswerke te probeer verbeeld. Dieselfde geld ook vir skrywers en woordkunstenaars. In ‘n poging om engele “sigbaar” te maak, is engele op verskillende tydperke in die geskiedenis op verskillende wyses uitgebeeld deur kunstenaars en skrywers. Daar is ook diegene wat glo dat engele ‘n metafoor vir die menslike gewete is en dat daar ‘n sielkundige verklaring vir die verskyning van engele aan mense is. In die afgelope jare het engele baie gewild geraak, veral in New Age-kringe en word daar selfs van ‘n “engele-manie” gepraat.

“Wat is engele en bestaan hulle werklik?” is die vraag wat gevra kan word.

Engele word beskryf as bonatuurlike wesens wat verskeie rolle uitoefen en take verrig, onder meer om mense te help, te beskerm en leiding te bied. Alhoewel engele hul hulp en raad aanbied, blyk dit dat hulle nie die vrye wil van mense beïnvloed nie. Engele word in verskeie godsdienste en mitologieë gevind. Daar is wyd geskryf oor engele in fiksie en nie-fiksie. In fiksie is die tradisionele beeld van engele aangepas, fiksionele eie skeppings gebaseer op engelemitologie en antieke geskrifte oor engele word gevind en ook in sommige gevalle gemoderniseer.

Engele en bonatuurlike wesens wat eienskappe besit wat met engele ooreenstem, kom in verskeie godsdienste voor. Daar is ooreenkomste en verskille tussen die engele in die verskillende godsdienste. Die meeste godsdienste stem saam dat engele se hooftaak is om mense te help en boodskappe aan hulle te lewer.

Engele in verskillende gelowe en kulture het ‘n ryker geskiedenis as wat dit mag voorkom. Onder verskillende gelowe en kulture is daar variasies op die hemelse hiërargie, die aard en rol van engele en word godsdienstige tekste oor engele verskillend geïnterpreteer deur verskillende skrywers en teoloë.

Engele word in die meeste godsdienste beskryf as “geeste” wat nie met die fisiese oog gesien kan word nie, maar wat hulself wel sigbaar kan maak aan mense. Kunstenaars wat byvoorbeeld ‘n skildery waarin engele voorkom skilder, moes  hul kreatiwiteit inspan om die engele in ‘n fisiese vorm te probeer verbeeld. Dieselfde geld vir skrywers; baie skrywers moes die engele “skilder” met woorde, en aan hulle spesifieke eienskappe toeken, sodat hulle “sigbaar” kon word vir die leser van die skryfwerk.

In die feesseisoen is daar engele orals rondom ons.  Daar is ʼn Engel by ons Kersfeesboom, engele pryk orals op Kerskaartjies en versierings in winkelsentrums. ʼn Navorsingstudie in die VSA het gewys dat 77 persent van volwassenes in engele glo.  Meer as die helfte van mense in Brittanje glo steeds dat spirituele magte die lewe op aarde beinvloed, selfs al het hul hul rug op formele gelowe gedraai.  Pous Francis het ook al genoem dat hy in engele glo.

Verskillende soorte engele speel verskillende rolle. Daar is engele wat beskerm, help, leiding bied, raad bied, hoop gee en mense motiveer om uitdagings en probleme te oorkom. Engele is steeds relevant en noodsaaklik in die een-en-twintigste eeu. Mense het verskillende menings oor engele. Vir sommiges is engele ‘n werklikheid en vorm deel van hul geloofsoortuigings. Ander glo dat engele ‘n metafoor vir die menslike gewete is of deel vorm van die kollektiewe onderbewussyn waarvan Jung gepraat het. Engele het ‘n manier om na vore te kom en te verskyn wanneer dit sleg of swaar met mense gaan en hulle te help om ‘n ondraaglike situasie draagliker te maak. Of die engele nou werklik is en of dit dalk ‘n produk van die onderbewussyn of kollektiewe onderbewuste is, is nie ter sprake nie. Wat wel belangrik is, is dat engele ‘n belangrike en positiewe rol in mense se lewens speel en dat dit ook op hierdie wyse in die verskillende tekste wat bestudeer is, na vore kom. Dit is ook interessant om te sien dat engele in films en tekste vermoderniseer het.

Mense het steeds engele in hul lewens nodig omdat engele ook tot die onderbewussyn spreek en mense hoop en leiding nodig het in onsekere tye, wat engele aan hulle kan bied.

Daar is ‘n ryk geskiedenis van engele in verskillende gelowe, kulture en kunsvorme, insluitende literêre werke. Engele as onderwerpe en motiewe in nie-fiksie gryp steeds mense se verbeelding aan en bied aan hulle ‘n gevoel van bemagtiging. Mense het steeds engele in hul lewens nodig, omdat engele ook tot die onderbewussyn spreek en mense leiding nodig het in onsekere tye, wat engele aan hulle kan bied.

Ons kan ook gerus dink aan die aardse “engele” rondom ons: mense wat op ʼn onverklaarbare wyse daar is wanneer ons hulle nodig het.  Mense wat werk wanneer ander rus en partytjie hou.  Die dokters, paramedici, verpleegsters, versorgers, polisie en soveel ander.  Daardie een persoon wat jou dalk ‘n kans gee om jouself te bewys wanneer niemand anders jou ‘n kans wou gee nie.

Of engele nou fisiese, tasbare wesens of metaforiese voorbeelde van menslike gewete is, is daar min twyfel dat hulle die oortuigings en praktyk van nie net Judaïsme en Christendom, maar ook die breër wêreld, beïnvloed het.Van die vroegste tye het engele in kuns en letterkunde voorgekom. In die moderne tyd kom engele in die letterkunde, films, teater, musiek, asook in die visuele kunste voor.

Bronne:

Bartlett, S.  2011. A Brief History of Angels and Demons. United KingdomHachette UK.

Bordwell, D.  2002.  Catechism of the Catholic Church. Continuum International Publishing, p.78.

Catholic Tradition. 2015. Angels in Art: Presentation. http://www.. /Angels/artistic-angels.htm [3 Augustus geraadpleeg].

Carroll, R.T. 2015. Angel. The Skeptic’s Dictionary, beskikbaar by http://www.skepdic.com/angels.html [25 Augustus 2018 geraadpleeg].

Coghlan, J. 2012. Angels: are they physical beings or metaphors for human conscience? Diffusion: the UCLan Journal of Undergraduate Research Volume 5 Issue 1. Beskikbaar by https://www.uclan.ac.uk/courses/assets/rcs-coghlan.pdf [30 Julie 2018 geraadpleeg].

Corrigan, J., Denny, F.M., Eire, C.M.N. & Jaffee, M.S. 1998. Jews, Christians, Muslims; a comparative introduction to monotheistic religions. New Jersey: Prentice-Hall.

Davidson, G. 1971. A Dictionary of Angels: Including the Fallen Angels. Scribd, beskikbaar by https://www.scribd.com/doc/53748980/A-Dictionary-of-Angels-Including-the-Fallen-Angels-by-Gustav-Davidson [8 Augustus 2018 geraadpleeg].

Jung, C. Carl Jung Quotes About Angels. A-ZQuotes, beskikbaar by https://www.azquotes.com/author/7659-Carl_Jung/tag/angel [13 Augustus 2018 geraadpleeg].

Tanabe, R. 2016. Angel. New World Encyclopedia, beskikbaar by http://www.newworldencyclopedia.org/p/index.php?title=Angel&oldid=994758 [30 Julie 2018 geraadpleeg].