Engele

Volgens die New World Encyclopedia (2016) is ‘n engel (uit Grieks: ἄγγελος, Ángelos, wat beteken “boodskapper”) ‘n bonatuurlike en eteriese verskynsel wat in verskeie godsdienste voorkom. Alhoewel die name van engele in die verskillende gelowe verskil, stem die rolle wat engele speel grootliks ooreen in die verskillende godsdienste en kulture. Rolle wat orals voorkom is onder meer boodskappers, helpers, raadgewers, rekord hou van mense se doen en late en doodsengele wat ‘n rol speel om…

"Engele"